Josefin Wångdahl

Josefin Wångdahl
PhD, Forskare
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
josefin.wangdahl@pubcare.uu.se

Hälsolitteracitet – vad är det och varför är det viktigt?

Hälsolitteracitet kom med på 2020 års nyordlista, men många vet inte vad det är. Kort kan det beskrivas som en individs förmåga att få tag på, förstå, värdera och använda hälsoinformation för att främja och bibehålla hälsa. Mellan 25 och 30 % i den generella befolkningen i Europa bedöms ha begränsad hälsolitteracitet men inom vissa grupper är det betydligt vanligare. Samband mellan begränsad hälsolitteracitet och en mängd olika negativa hälsobeteenden och hälsotillstånd har identifierats. Hälsolitteracitet kan dock förändras över tid samt främjas på olika sätt och negativa hälsoutfall till följd av begränsad hälsolitteracitet minskas genom att ex hälso- och sjukvården är hälsolitterat. Via föreläsningen kommer du få veta mer i detalj om vad hälsolitteracitet är, varför det är viktigt och hur du som sjuksköterska kan arbeta med hälsolitteracitet för att minska onödig ohälsa och bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.