Jarita Rutkowski

Jarita Rutkowski
Specialistsjuksköterska i psykiatri
Akademiska sjukhuset
jarita.rutkowski@gmail.com

Neuropsykiatriska tillstånd och möten i vården

Att vara patient i dagens sjukvård kan vara förvirrande och utmanande för vem som helst. För personer vars hjärnor tar in och bearbetar intryck och information på ett annorlunda sätt samtidigt som de har svårare att reglera många viktiga kognitiva funktioner kan vårdsituationer ibland snabbt gå från att vara utmanande till att bli totalt överväldigande.

Neuropsykiatriska tillstånd påverkar hur en person upplever information både från den egna kroppen och från världen omkring sig - så hur kan dessa tillstånd påverka vårdmöten och personens upplevelse av begriplighet och överblick när det kommer till sin egen vård?

Jarita Rutkowski har stor erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd både genom sitt arbete som specialistsjuksköterska i psykiatri och genom som egenlevda erfarenhet. Hon är verksam vid Affektiv mottagning 3 på Akademiska sjukhuset samt föreläser om psykiatri på olika ställen i landet.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.