Jan Florin

Jan Florin
Universitetslektor, docent
Högskolan Dalarna
E-post: jfl@du.se
Tel: 070-410 35 67

Workshop: ICNP - ett nytt fackspråk för omvårdnad! Vad, hur och varför?

Omvårdnad kan nu representeras på ett systematiskt sätt i journalen då termverket ICNP (International Classification of Nursing Practice) är en del av Snomed CT, som tillhandahålls av Socialstyrelsen till alla vårdgivare. Detta är en otroligt viktig och efterlängtad utveckling där omvårdnad ges ett ”språk” som en del av det nationella fackspråket i hälso- och sjukvården. Omvårdnad är viktigt, så pass viktigt att vi behöver kunna dokumentera det på ett systematiskt sätt. Det i sin tur gör det möjligt att hämta ut data och information från journalsystemet på ett systematiskt sätt, bland annat som grund för kvalitets- och utvecklingsarbete inom omvårdnad.

I denna workshop får du en orientering om vad ICNP handlar om, hur det kan användas i det kliniska arbetet, och varför ICNP bör användas besvaras också. Du som är sjuksköterska, chef eller student och lärare i utbildning av sjuksköterskor: delta och låt dig inspireras.

Presentatörer

Henna Haapa Hybinette
Hälsoinformatiker
Federation Samverkan TakeCare (FSTC), Karolinska Universitetssjukhuset
henna.haapa-hybinette@sll.se

Agnetha Perlkvist
Workstream Lead, Dokumentation vårdprofession, Clinical documentation
Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Region Skåne
agnetha.perlkvist@skane.se

Vivéca Busck Håkans
Utredare
eHälsomyndigheten
Viveca.Busck.Hakans@ehalsomyndigheten.se

Erica Culp
Hälsoinformatiker
Avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänsten
Informationsstruktur och e-hälsa
Socialstyrelsen
Erica.Culp@socialstyrelsen.se

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.