Jan Florin

Jan Florin
leg. Sjuksköterska, docent i omvårdnad vid institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna
jfl@du.se

ICNP - ett nytt fackspråk för omvårdnad!

Kvaliteten på framtidens omvårdnad beror delvis på tillgången till strukturerad information, till exempel genom ICNP (International Classification of Nursing Practice), som kan ge meningsfulla data som stöd för en god omvårdnad och därmed bidra till att förbättra hälsa. ICNP är nu tillgängligt som en del av Snomed CT för att beskriva omvårdnad på ett systematiskt sätt.

Välkommen till en workshop om detta. Vilka möjligheter öppnar sig genom detta? Vad behöver vi göra nu och på sikt? Vad innebär det för sjuksköterskan och patienten? För hälso- och sjukvården?

Talarna har lång erfarenhet av arbete med informatik på olika plan i olika organisationer, och är alla medlemmar i Svensk Förening för Omvårdnadsinformatik.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.