Inka Rodriguez

Foto Anna Molander

Inka Rodriguez
Brukarinflytandesamordnare
Norra Stockholms Psykiatri
inka.helispaa-rodriguez@regionstockholm.se

Spetspatienters hälsofrämjande arbete

I denna föreläsning ligger fokus på hur spetspatienter, det vill säga personer som är anställda utifrån sin egen erfarenhet, jobbar hälsofrämjande för patienter inom psykiatrisk vård. Inka kommer att prata om hur spetspatienter är en del i personcentrerad vård och hur de kan vara till hjälp för patienters återhämtning.

Inka har själv jobbat med sin egen erfarenhet som grund inom psykiatrisk heldygnsvård, då som Medarbetare med brukarerfarenhet (MB). Idag jobbar hon utifrån samma grund men klinikövergripande som Brukarinflytandesamordnare.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.