Helena Johansson

Helena Johansson
Silviasjuksköterska
Strömstads kommun Hemsjukvården från 1 mars -22 Capio vårdcentral Strömstad
helena-1-@hotmail.com

Lärdomar av 2018 års värmebölja i äldrevården

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1989, både på sjukhus och inom kommunal hemsjukvård jag har även varit MAS, projektledare inom VGR och enhetschef. Januari 2019 började jag arbeta som Silviasjuksköterska /demenssjuksköterska i Strömstads kommun men från 1 mars 2022 kommer jag att börja på Capio vårdcentral i Strömstad . Jag är även styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård sedan flera år.

Värmeböljor kan orsaka allt från milda hälsobesvär till ökad dödlighet och Sommaren 2018 värmebölja ledde till en överdödlighet på cirka 700 dödsfall bland de äldre åldersgrupperna enligt folkhälsomyndighetens datasammanställningar. Dessa siffror på överdödlighet borde innebära att man arbetade mer strategiskt och långsiktigt med förebyggande åtgärder ex att minska risken för höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden.

Hur arbetar man då inom den kommunal hemsjukvården med dessa frågor? Dessa siffror på överdödlighet borde göra att intresset för att arbeta mer förebyggande och identifiera riskerna för våra multisjuka äldre borde vara i fokus varje sommar, men är det så? Finns det rutiner, riktlinjer och handlingsplaner i den kommunala hemsjukvården om hur vi skall agera vid en värmebölja och är dessa rutiner kända av alla?

Jag som sjuksköterska har ett ansvar att förstå sambandet mellan klimat- hälsa men jag måste även få förutsättningar från enhetschef, verksamheten att jobba med Klimat- hälsa.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.