Helena Berggren

Helena Berggren
legitimerad sjuksköterska, stresspedagog och processhandledare i omvårdnad,
företagssjuksköterska på Avonova företagshälsovård i Göteborg.

Förebyggande av stress och hur påverkar den oss?

Helena vill föra fram sin egen berättelse som stressad och sjukskriven samt lyfta fram hur stress påverkar oss. Hur kan vi arbeta förebyggande i organisationen och som arbetsgivare för att minska stress?

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.