Hanna Tuvesson

Hanna Tuvesson
Docent i Vårdvetenskap; Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård
Linnéuniversitetet
hanna.tuvesson@lnu.se

Sjuksköterskan – viktig för upptäckt och prevention av suicidalitet hos äldre

Att bli äldre är ofta förknippat med en tid av välmående, men för många innebär åldrandet även förluster av olika slag och ett sämre psykisk mående. Suicidalitet hos äldre är vanligt, men kan vara svår att upptäcka då uttrycken kan skilja sig från yngre personer. Det finns även en tendens att negligera äldres suicidalitet utifrån idéer om att suicidtankar är normala tillstånd i åldrandet. Detta medför att äldre personer sällan erhåller en adekvat vård samt att det förebyggande arbetet är otillräckligt. Tidiga tecken på suicidalitet så som livsleda (en trötthet på livet), suicidtankar och suicidplaner är viktiga att upptäcka i det förebyggande arbetet. I vår forskning har dessa suicidala aspekter bland annat visat sig öka med åldern och utgöra en ökad risk för att dö under den uppföljningsperiod på 16 år som studien hade. Sjuksköterskan är viktig för att upptäcka tidiga tecken på suicidalitet hos äldre genom t ex samtal med fokus på den äldre personens livssituation och existentiella frågor samt genom ledning av psykosociala insatser.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.