Cecilia Olsson

Cecilia Olsson
Docent i omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet
cecilia.olsson@kau.se

Lets talk about sex! – eller varför du ska ta upp samtal om sexuell hälsa med (dina) patienter

Det här föredraget kommer att ge dig ökad kunskap om hur du lyfter samtal om sexualitet med dina patienter och bakgrunden till varför du inte får låta bli. Dessa samtal kan både som vårdare och patient ofta kännas känsliga och lite svåra att ta upp. Anledningar till samtalen inte tillhandahålls har av sjuksköterskor beskrivits som osäkerhet i att prata med patienter om sexualitet, brist på klinisk omvårdnadserfarenhet och kunskap om sexualitet. Överdriven respekt och rädsla för att göra misstag eller kränka patienter är andra orsaker till att sjuksköterskor avstår från att prata om sexualitet med (sina) patienter. Som sjuksköterska förväntas du arbeta med en helhetssyn som omfattar fysiska, psykologiska, sociala och andliga dimensioner av den enskilda patientens hälsa och välbefinnande. Detta innebär att hjälpa patienter att hantera olika problem i det dagliga livet som uppstår hos din patient. Vi vet att en rad sjukdomar och dess behandling påverkar alla dimensioner av sexualitet på olika sätt. Oavsett var du arbetar är bedömning av och stöd för patienters sexuella hälsa en del av sjuksköterskans ansvar, vilket också inkluderar bedömning av patienternas behov relaterade till sexualitet. Därför kommer detta föredrag att ge dig så väl teori som praktiska verktyg för att samtala med (dina) patienter om sexualitet.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.