Cecilia Lundmark

Cecilia Lundmark
Strateg/Etisk vägledare
Kvalitetsstrategiska avdelningen Sahlgrenska universitetssjukhuset
cecilia.lundmark@vgregion.se

Bortprioritering av omvårdnadshandlingar

Under pandemin har omvårdnadsåtgärder blivit tvungna att bortprioriteras. Situationerna som uppstod var inget den enskilda sjuksköterskan var förbered på och inte heller fanns verktyg för. Cecilia kommer att berätta om sina reflektioner om vad som fick avstås ifrån, den etiska stress som uppstod och vikten av att kunna vara förberedd.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.