Björn Tingberg

Fotograf Hanna Neikter

Björn Tingberg
Ericastiftelsen
bjorn.tingberg@ericastiftelsen.se

Ett barnperspektiv, vad behöver sjuksköterskor vara observanta på om barn far illa?

När barn på olika sätt far illa kan det vara svårt för personal inom hälso- och sjukvården att uppmärksamma det. Det finns många anledningar till att vi missar barn som far illa. Konsekvenserna av att leva under förhållanden som våld, försummelse och övergrepp sträcker sig över hela utvecklingskedjan. Särskilt om den som utsätter en också är den som skulle eller borde skydda en från just våldsamma händelser. Föreläsningen bygger på erfarenheter och forskning och betonar att ett barnperspektiv många gånger skulle göra stor skillnad.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.