Åsa Muntlin

Åsa Muntlin
Universitetslektor, docent, forskningsansvarig, sjuksköterska
Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet

Fundamentals of Care: Hur sätter vi omvårdnaden hög(s)t upp på agendan?

Vi behöver värdesätta, synliggöra, agera, skapa mandat och beforska den personcentrerade grundläggande omvårdnaden. I detta interaktiva föredrag kommer vi att fokusera på hur ett teoretiskt ramverk kan användas för att patienten skall få optimal omvårdnad. Här får du tillsammans med dina kollegor ta del av exempel på hur du kan använda Fundamentals of Care – ett modernt ramverk för en personcentrerad grundläggande omvårdnad. Vi kommer att jobba med hur ramverket förhåller sig till andra teorier och hur det kan användas i det kliniska arbetet för dig som student, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, handledare eller chef.

Lyssna, delta och inspireras hur vi som sjuksköterskor kan jobba framåt för att sätta omvårdnaden högst upp på agendan.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.