Åsa Engström

Åsa Engström
Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, professor, ämnesföreträdare, utbildningsledare för specialistsjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet
asa.engstrom@ltu.se

Närstående på IVA

När en person drabbas av akut, svår sjukdom drabbas inte enbart personen som insjuknat utan även personens närstående. De närstående har som regel en önskan om att få vara nära och de närstående är av största betydelse för personen som är sjuk. Även för vårdpersonalen är närstående viktiga, speciellt om patienten inte själv kan berätta om sina behov och resurser. Under COVID- 19 pandemin har som regel inte de närstående kunnat vara hos den svårt sjuka personen på grund av besöksförbud/smittorisk. Hur detta har påverkat patient, närstående och sjuksköterskor handlar denna föreläsning.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.