Annette Boije

Annette Boije
Verksamhetsutvecklare, Regiondriven primärvård, division nära vård
annette.boije@regionjh.se

Kan digitala verktyg i hälso- och sjukvården användas för att erbjuda patienter en nära vård? 

Ett sätt att jobba med nära vård är att på olika vis erbjuda våra patienter en ökad tillgänglighet till vården. Ett exempel på det är att använda sig av verktyget egenmonitorering vilket väldigt kort innebär att patienterna själva gör vissa aktiviteter som i sin tur monitoreras på en vårdenhet, och om behov av dialog mellan vårdenhet och patient uppstår så kan den ske antingen i verktyget eller på andra sätt. Som ett digitalt verktyg för egenvårdsstöd har vi i Primärvården Region Jämtland Härjedalen sedan våren 2018 haft patienter anslutna till egenmonitorering och vi har nu ca 500 anslutna patienter. Våra prioriterade målgrupper har varit/ och är fortfarande framför allt patienter med kroniska sjukdomar såsom hypertoni, KOL, hjärtsvikt samt diabetes men eftersom arbetet sker i samverkan med specialistvården Område Medicin börjar även andra diagnosgrupper att komma in. Har vi sett några vinster och i så fall vilka? Under dom här åren har vi sett tydliga förändringar i positiv riktning, särskilt när det gäller diagnosgrupperna hypertoni samt hjärtsvikt, som ger signaler om att egenmonitorering är ett värdefullt verktyg för att exempelvis kunna arbeta förebyggande, att ge patienterna ökad trygghet genom ökad tillgänglighet, att ge patienterna en ökad möjlighet att själv kunna påverka sitt eget mående. Vi har även sett effekter på exempelvis inläggningsbehov och ambulanstransporter för de patienter som är anslutna.  Vi är nu i början på en uppskalningsfas som är tänkt att rikta sig mot hela länet. Det ska verkligen bli en spännande resa med både utmaningar och möjligheter.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.