Anna Påsse

Anna Påsse
Sjuksköterskestudent
Göteborgs Universitet
anna.passe@gmail.com

Psykisk ohälsa - syns det på utsidan? Hur vi skapar en tryggare plats för barn och unga.

Hej! Mitt namn är Anna Påsse och jag är 22 år och kommer ifrån Göteborg. Just nu läser jag sjuksköteskeprogrammet på Göteborgs universitet och utöver det är jag på min fritid aktiv i flera föreningar och en av dem är exempelvis Suicide Zero där jag är volontär. Mitt föredrag på sjuksköterskedagarna kommer att handla om psykisk ohälsa. Jag kommer att dela med mig av min egna historia där ni får höra om hur mitt liv som 20 åring fick en totalvändning för bara två år sedan och slutade i att jag gjorde ett allvarligt suicid försök. Ni får lyssna till vilket bemötande jag fick av vården, vad jag som blivande sjuksköterska tycker kan förbättras men även vad det var som verkligen räddade mig i min djupaste depression. Vilka uttryck och frågor ska du inte ställa till en suicidnära person, och kan man se psykisk ohälsa på utsidan? Det är frågor jag kommer att diskutera. Tillsammans kan vi skapa en tryggare och säkrare plats för barn och unga och minska tabun kring psykisk ohälsa - välkomna!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.