Anna Nordin

Anna Nordin
Leg sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, filosofie doktor (RN, ICU, PhD)
Karlstad universitet (Karlstad University)
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper (Department of Health Sciences)
Institutionen för Hälsovetenskaper
Omvårdnad (Nursing Sciences)
anna.nordin@kau.se

Nära vård på distans från vaggan till graven – med tekniken som sjuksköterskans förlängda arm

Kommunikationsteknologi, mobila hälsoapplikationer, välfärdsteknik, digitala kommunikationslösningar- listan kan bli lång när vi pratar om hur teknik och då särskilt digital teknik har möjliggjort för sjuksköterskor att möta patienter och anhöriga nästan oberoende av tid och rum. Teknik har möjlighet att utjämna olikheter i vården- geografiska avstånd eller multisjuklighet kan utgöra hinder som plattas ut med tekniken. Samtidigt som digital teknik öppnar möjligheter som vi ännu inte helt kan föreställa oss finns det utmaningar av praktisk och etisk karaktär när vi ska tillämpa den i vård och omsorg. Föreläsningen tar avstamp i studier på olika nivå och vitt skilda områden inom omvårdnad där digital teknik används för att föra sjuksköterskor nära patienter och anhöriga, från vaggan till graven.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.