Anna Anåker

Anna Anåker
Lektor
Högskolan Dalarna
aaa@du.se

Ett ändrat klimat ger ohälsa

Klimatförändringarna beskrivs som den största globala utmaningen för människors hälsa under det kommande decenniet. Hälso- och sjukvården behöver vidta övergripande, kraftiga och effektiva åtgärder för att undvika oacceptabla hälsorisker. I detta arbeta har sjuksköterskor en viktig roll. Vi behöver idag kunskaper om hur vi kan bidra till att minska vårdens egen klimatpåverkan och kunskaper kring anpassning av verksamheten till ett förändrat klimat. Som sjuksköterska behöver du därför förstå sambanden mellan klimat och hälsa.

Anna Anåker är sjuksköterska, med.dr. och lektor vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar med utbildning och forskning, främst kring den fysiska miljöns utformning och roll inom hälso- och sjukvården, samt klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan och hur vården ska anpassas till ett förändrat klimat.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.