Andreas Jönsson

Andreas Jönsson
Silviasjuksköterska, Specialistsjuksköterska, vård vid kognitiv sjukdom.
Minnesmottagningen, Lasarettet i Ystad, Skånes Universitetssjukvård.
andreas.e.jonsson@skane.se

Om kognition och kommunikation - När det inte finns ett facit.

Demenssjukdom / Kognitiv sjukdom är ett samlingsbegrepp för en mängd kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas, vilket kan inverka på möjligheten att vara delaktig i sin vård. Samtidigt ska vårdpersonalens information, enligt Patientlagen, anpassas till patientens individuella förutsättningar.

Vad vet vi om personerna vi vårdar? Hur kan vi som vårdpersonal hjälpas åt skapa goda möten då vi vårdar personer med kognitiv sjukdom och ge möjlighet till delaktighet, självbestämmande och välmående - trots sjukdom?

Andreas har under 10 år arbetat med utredning och behandling av personer med kognitiv sjukdom inom såväl sluten som öppen vård, därtill med utbildning och vägledning till berörd personal. Till vardags arbetar han på Minnesmottagningen på Lasarettet i Ystad.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.