Anders Kompass

Anders Kompass
Föreläsare, Skribent, Vik. direktör, Institutet för mänskliga rättigheter

Civilkurage

Anders Kompass ha arbetat under många år inom UD och FN med freds- och utvecklingsfrågor samt mänskliga rättigheter. 2014 fick han stor uppmärksamhet för sina avslöjanden om sexuella övergrepp som begicks av FN-personal i Centralafrikanska republiken. Sedan januari i år är Anders vik. Direktör, och myndighetschef, för det nybildade Institutet för mänskliga rättigheter.

På konferensen kommer Anders att prata om Civilkurage. Det kan kräva mod, civilkurage, att också värna allas hälsa.

Att ha civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk, förmågan att stå för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. Det har Anders verkligen gjort. På sjuksköterskedagarna berättar Anders om sina erfarenheter.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.