Anmälan

Anmälan är tillfälligt stängd.

Taket för deltagarantal, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter för stora arrangemang, är nu uppnått. Deltagaranmälan kommer att hållas stängd under en period. Förhoppningsvis kan anmälan öppnas igen under en kort period i februari när det är klart vilka föreskrifter som gäller för stora arrangemang de aktuella datumen.

Ni som har särskild anledning att närvara på konferensen men ej hunnit anmäla ert deltagande, antagna posterutställare m.fl., vänligen kontakta anna.skanberg@swenurse.se

För ett billigare konferenspris och en mängd andra förmåner, gå in och ansök om medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening. Genom att vara medlem visar du att Sjuksköterskedagarna är viktiga för dig!


Hjälp oss att sprida information om Sjuksköterskedagarna 2022. Ladda ner postern och sätt upp på din arbetsplats.

Kontakt

Jan Hedberg
Husföreståndare för Sjuksköterskornas hus
e-post:
jan.hedberg@swenurse.se
telefon:
08-4122404 / 0706222442

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.