Program

Här kan du ta del av Svensk sjuksköterskeförenings programpunkter inför Framtidens Hälso & Sjukvård och e-Hälsa+MVTe 2023. Pdf, 628.5 kB.

25 Januari

Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Plenumsalen
Lokal M11
Kl. 9.15-10.00

Att leda framtidens omvårdnad

Moderator: Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Vi ger exempel från Karolinska universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus hur sjuksköterskor leder framtidens omvårdnad genom att arbeta strategiskt och med utveckling av organisationen.

På så sätt kan sjuksköterskors ledarskap och kompetens tas tillvara vilket främjar en hög omvårdnadskvalitet för patienterna, samt förbättrar möjligheterna att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

Vi vill inspirera er till förändringar som är till nytta för patienterna och teamet!

Medverkande:

Lena Swedberg, Chefsjuksköterska på Södertälje sjukhus, Leg sjuksköterska sedan 1984, specialistutbildning inom intensivvård, disputerade 2014.  

Lena har en lång chefs- och ledarerfarenhet och är nu sjukhusets första chefsjuksköterska i verksamhetsledningen. Hon arbetar med patientsäkerhet och kvalitet utifrån ett omvårdnadsperspektiv och utvecklar omvårdnaden samt sjuksköterskornas möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar. 

“Utmaningarna som ledare är framförallt gamla strukturer som tar lång tid att förändra. 

Möjligheterna är stora, genom att medverka till att omvårdnaden blir synliggjord medför en bättre arbetsmiljö och en förbättrad vårdkvalitet på sikt, det är jag övertygad om. Att leda i omvårdnad är inte lätt men både inspirerande och jätteviktigt!” Lena Swedberg, Chefssjuksköterska Södertälje sjukhus

Lena Swedberg, Chefssjuksköterska Södertälje sjukhus

Anna Wiberg, Verksamhetschef Omvårdnad Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Anna är sjuksköterska sedan år 2000 och har arbetat som chef och ledare sedan 2003, de senaste åren inom Tema Cancer. Anna jobbar på att skapa en omvårdnadsstrategi för att kunna leda omvårdnad på tydligare och mer strategiskt sätt.

Marie Östlund Iwarzon, Kanslichef Svensk sjuksköterskeförening

Marie Östlund Iwarzon, Kanslichef Svensk sjuksköterskeförening

Workshop
Lokal, M4
Kl. 13.00-13.45

I den nära vården- digitalisering, delaktighet och utanförskap

Moderator: Marie Östlund-Iwarzon, kanslichef Svensk sjuksköterskeförening

Digitalisering i den nära vården medför en ökad tillgänglighet och delaktighet, men inte för alla. Välkommen att delta i ett samtal gällande etik och digitalisering av den nära vården.

Medverkande:

Linda Wesén, sjuksköterska, IT-strateg på ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, masterutbildning i eHälsa.

Efter nästan tio år som sjuksköterska inom psykiatrin drev en vilja att förbättra den digitala arbetsmiljön inom vården in Linda på nya spår. En ny möjlighet öppnade sig när ePsykiatrienheten startade år 2017 med uppdrag att främja digitalisering inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Plötsligt gick en udda kombination av meriter i form av sjuksköterska med tidigare utbildning inom designteknik samt arbete som grafiker i dataspelsbranschen till en utmärkt resurs med förståelse för två då relativt åtskilda ämnen.

Linda Wesén, sjuksköterska, IT-strateg på ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, masterutbildning i eHälsa

Linda Wesén, sjuksköterska, IT-strateg på ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, masterutbildning i eHälsa

Medverkande:

Lilas Ali, Docent, Översjuksköterska. Lilas är ordförande i sjuksköterskornas etiska råd och sakkunnig i Statens medicin-etiska råd (SMER). Lilas forskningsområde handlar om internet och kommunikationsteknologiska processer inom psykiatrisk vård och även implementering av personcentrerad vård för personer med långvariga sjukdomar.

Lilas Ali, Docent, Översjuksköterska.

Lilas Ali, Docent, Översjuksköterska.

26 januari

Åsa Andersson, leg sjuksköterska, med lic.    Åsa Andersson har arbetat som strategisk rådgivare på Svensk sjuksköterskeförening och var ansvarig för arbetet med föreningens policy för klimat och hälsa.

Åsa Andersson, leg sjuksköterska, med lic. Åsa Andersson har arbetat som strategisk rådgivare på Svensk sjuksköterskeförening och var ansvarig för arbetet med föreningens policy för klimat och hälsa.

Workshop
Lokal M3
Kl. 10.15 – 11.00

Agera för klimat och hälsa- Teamets betydelse

Moderator: Åsa Andersson

Det största hotet mot vår hälsa är klimatförändringarna. De olika professionerna i teamet behöver ha ett proaktivt och reaktivt samarbete för att åstadkomma förändringar. På så vis är det möjligt att ställa om till en mer hållbar hälso- och sjukvård.
Välkomna att delta i en dialog och dela med er av era erfarenheter och inspireras.

Medverkande:

Annie Palstam leg. fysioterapeut, docent.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna. Ledamot i förbundsstyrelsen Fysioterapeuterna, ordförande i Fysioterapeuternas etik- och hållbarhetsråd.

Annie har ett stort engagemang för frågor kopplat till hälsa och miljö. Hon forskar och undervisar om hållbar utveckling kopplat till fysioterapi, hållbar sjukvård och hälsa. Annie driver också frågor om hållbar utveckling inom förbundet Fysioterapeuterna, som ordförande i rådet för etik och hållbarhet.Annie Palstam, leg. fysioterapeut, docent.

Annie Palstam, leg. fysioterapeut, docent.

Åsa Engström, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, professor i omvårdnad och intensivvårdssjuksköterska.

Åsa bedriver forskning och ingår i projekt som bland annat undersöker naturens och djurens betydelse för vår hälsa. Åsa är också en av redaktörerna till den nyutgivna boken; Vård, omsorg och rehabilitering utomhus-teori, praktik och nya perspektiv och hon ingår även i Luleå tekniska universitets klimatgrupp.

Åsa Engström, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, professor i omvårdnad och intensivvårdssjuksköterska.

Åsa Engström, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, professor i omvårdnad och intensivvårdssjuksköterska.

Maria Wolodarski, MD, PhD, Överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Ordförande i Läkare för Miljön, Ordförande i arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska Läkare Sällskapet.

”Hälso- och sjukvården är en viktig aktör i klimatkrisen genom att dels vara en del av problemet men också en del av lösningen. Sjukvården kan sprida kunskap om hälsofördelarna av en omställning samt verka för en mer hälso-planetär livsstil, uppmärksamma beslutsfattare om vikten av en omställning nu för hälsan, samt verka för en mer hållbar sjukvård."

Maria Wolodarski, MD, PhD, Överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Ordförande i Läkare för Miljön, Ordförande i arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska Läkare Sällskapet.

Maria Wolodarski, MD, PhD, Överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Ordförande i Läkare för Miljön, Ordförande i arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska Läkare Sällskapet.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.