SPK årsmöte

SPK bjuder in till årsmöte den 7 mars 2024, Baldersgatan 1, plan 1 konferensrum, kl. 13.30-16.00. Årsmöteshandlingar tillgängliga i konferensrummet. SPK bjuder på kaffe med bröd. Välkommen!

Dagordning

 1. Välkommen!
 2. Mötet öppnas
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Närvarande medlemmar
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av ledningsgrupp
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter 2024, förslag från valberedning
 • Val av lekmannarevisor
 • Val av valberedning
 1. Förslag på reviderade SPK:s riktlinjer
 2. Avtackning
 3. Övriga frågor
 4. Avslutning

Efter årsmötet: Läkare utan gränser, leg sjuksköterska Eva Heikki berättar om erfarenheter vid olika utbrott och i primärvården. Erfarenheter från Tajikistan, Sydsudan, Bangladesh, Gaza och Uganda.

GE EN GÅVA till läkare utan GRÄNSER, Organisationsnummer: 802017-2360,

Plusgiro: 900603-2, Bankgiro: 900-6032, Swishnummer: 900 60 32

Anmälan helst innan 4 mars 2024 till: bebbeskog@gmail.com alt mobil: 0723104602

Ledningsgruppen

gm

Britt Ebbeskog Ordförande

Datum för event: -

Plats: Baldersgatan 1

Publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.