Varmt välkomna till årets digitala Ledarskapskonferens!

Chef- och ledarskap i omvårdnaden en nyckelroll i samband med införande av God och Nära vård

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef inom hälso- och sjukvård inom såväl region som kommun till en digital konferensdag för att diskutera vad som krävs av morgondagens ledarskap för God och Nära vård. ”Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.”

Ta tillfället i akt och lyssna, diskutera och kom med goda inspel!

Klockslag

Ämne/ Titel

Ansvarig/inbjuden

09:30-09:50

Inledning av dagen: "Ledarskap i omvårdnad och dess betydelse"

Oili Dahl, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

09:55-10:55

”Nationella patientsäkerhetsarbetet

– handlingsplanen och den grundläggande utbildningen i patientsäkerhet”

Charlotta George,
Chief Nurse Officer CNO
Sakkunnig Patientsäkerhet
Socialstyrelsen

11.00-11.30

WHO; Global strategic directions for Nursing and Midwifery, 2021–2025

Oili Dahl, ordförande

11.30-12.30

LUNCH

12.30-12.50

”Omvårdnad -viktigt i ledarskapet för Nära vård”

Lisbeth Löpare-Johansson Samordnare Nära vård Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

12.50-13.50

Rundabords diskussion:

Lisbeth Löpare-Johansson

Lena Lundh Distriktssköterska, med. dr, enhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum

Kerstin Carlsson, leg. Sjuksköterska, MAS, Sociala sektorn Eksjö kommun

Moana Zillén Ordförande, Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Marie Iwarzon, Moderator

13.50-14.00

Sammanfattning och avslut

Oili Dahl, ordförande

 

Konferensavgift för medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening: 250 kr

Konferensavgift för icke medlemmar: 500 kr

Anmälan senast 2021-10-26 till alexandra.berktas@swenurse.se

Datum för event: -

Plats:

Publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.