Patientsäkerhetsveckan 2021

Du hänger väl med på Patientsäkerhetsveckan?! 17 september är utsedd av världshälsoorganisationen WHO till World patient safety day. Under en hel vecka, 17-23 september uppmärksammar Svensk sjuksköterskeförening den internationella patientsäkerhetsdagen och betydelsen av sjuksköterskors kompetens för säker vård.

Patientsäkerhetsaktiviteterna kommer lätt att kännas igen i våra sociala medier då de har en orange inramning, färgen som används för patientsäkerhet.

Läs mer om Patientsäkehetsveckan för att inspireras och ta del av materialet

Datum för event: -

Plats:

Publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.