Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Ett samtal om omvårdnad under perioder med hård belastning och svåra förhållanden inom intensivvården till följd av covid-19.
Diskussion om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar samt utvärdering och lärdomar.

Moderator:
Helle Klein (allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd)

Deltagare:
Charlotta George Cheif Nurse Officer, Socialstyrelsen
Ing-Marie Larsson Riksföreningen AnIva
Lena Jensen Specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Lars Sandman fil.dr i praktisk filosofi, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet

Det finns möjlighet att skicka in frågor via chattfunktionen om du följer seminariet i realtid. Seminariet spelas in och kommer att vara tillgängligt via vår hemsida i efterhand.

Anmälan om deltagande till anette.danielsson@swenurse.se senast 12/4 (skriv gärna ”anmälan 16/4” i ämnesraden).
Länk för deltagande skickas ut några dagar innan seminariet.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.

Arrangörer: Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Datum för event: -

Plats: Via länk

Publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.