International council of nurses

Pandemin innebär att vi inte reser på samma sätt som tidigare, så vi bjuder på en internationell atmosfär i form av ICN-International Council of Nurses.
ICN grundades den 5 juli 1890 av Australien, Kanada, Danmark, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Sydafrika, USA och Storbritannien. Den första kongressen hölls 1901 och samlade ca 100 sjuksköterskor.

1929 vid kongressen i Montreal blev Svensk sjuksköterskeförening medlem. I juni 1948 deltog ICN på Världshälsoorganisationens (WHO) världsmöte i Geneve och utsågs där som officiell samarbetspartner, vilket innebär att ICN har rätt att delta vid alla WHOmöten och kongresser.

Vid ICNs 50-årsjubileum 1949 var Stockholm värd för kongressen, och 3500 sjuksköterskor från 35 länder deltog. Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Gerda Höjer var vid den tiden även ordförande för ICN.

1990 lämnade Svensk sjuksköterskeförening över medlemskapet i ICN till Vårdförbundet i samband med den interna delningen. 2004 blev Svensk sjuksköterskeförening åter samarbetspartner till Vårdförbundet i ICN.

I december 2018 godkändes glädjande nog Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförenings nya gemensamma internationella organisation; Joint Virtual Swedish Nurse organisation- for International work/JSNO som medlemsorganisation i ICN.
Idag arbetar Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet gemensamt genom egen styrelse, med alla internationella frågor kopplade till ICN.

Tillsammans med WHO och ICN deltar vi genom kampanjen Nursing Now Sweden, tillsammans står vi upp för och stödjer sjuksköterskor i deras viktiga arbete för en god hälsa i vårt samhälle.

ICN: International Council of Nurses (ICN) | ICN - International Council of Nurseslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nursing Now