Sjuksköterskan som profession - grunden för legitimation

Att tillhöra en profession är något unikt och bara förbehållet få yrkesgrupper, men innebär också ett stort ansvar.
Sjuksköterskan har skyldighet att upprätthålla professionens nivå när det gäller yrkeskunnande och kompetens.

Det innebär att också att på eget initiativ hålla sig uppdaterad om ny forskning inom kunskapsområdet omvårdnad och se till att ha kunskap och följa de lagar och föreskrifter som reglerar sjuksköterskans arbete.
Sjuksköterskan ska i sin kliniska vardag agera utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

Krav på en profession:

  • Vilar på vetenskaplig grund i form av ett kunskapsområde.
  • Utbildningen leder till legitimation.
  • Följer etiska regler
  • Är autonom och styr över utvecklingen av och forskningen om sitt kunskapsområde
  • Värderas högt av samhället
  • Tillhör en nationell organisation

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskors professionella utveckling, vi arbetar för dig!