Lillejulafton, visst får man öppna en klapp i förväg?

2020 var som vi nämnt tidigare sjuksköterskornas och barnmorskornas år. Det blev en uppmärksamhet riktad mot oss på ett sätt och av en anledning som vi inte kunde drömma om på grund av covidpandemin. Det blev synligt varför sjuksköterskors kompetens behövs inom alla delar av hälso-och sjukvården men även vilka följderna kan bli om sjuksköterskor inte ges möjligheter att leda och delta i vården. WHO gav för första gången ut State of the World’s Nursing Report. Den visar att 60% av all hälso- och sjukvårdspersonal är sjuksköterskor men att 2030 kommer bristen på sjuksköterskor i världen att uppgå till över sex miljoner. Rapporten är baserad på data från 191 länder, däribland Sverige, och redovisar situationen för sjuksköterskor, dess bidrag till global hälsa och vad som behöver göras för att åtgärda bristen på sjuksköterskor. I rapporten ger WHO kraftfulla rekommendationer till regeringar, myndigheter och arbetsgivare som syftar till att förbättra sjuksköterskors utbildning, arbetsvillkor och ledarskap.

Svensk sjuksköterskeförening anser att rekommendationerna har hög relevans för Sverige och har prioriterat vilka som behöver genomföras skyndsamt, föreningen arbetar mycket aktivt med dessa frågor på olika nivåer.
Exempel på dessa rekommendationer är:

  • Sjuksköterskor i ledande ställning ska finnas
    på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården
  • Sjuksköterskors professionella utveckling och inflytande måste garanteras
  • Specialistsjuksköterskornas kompetens ska användas i den nära vården.

Läs gärna mer i WHO: Investera i sjuksköterskor för att nå agenda 2030 | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)

Om du vill vara med och bidra till att sjuksköterskors kompetens tas tillvara kan du göra det genom att bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening.