Har ni hunnit med något julpyssel? På tal om pyssel så har vi i dagens lucka klippt ihop fakta om sjuksköterskeutbildningen: hur har den utvecklats och vad händer i framtiden?

1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning och 1982 infördes 80 -90 poängsutbildningar där vissa specialistutbildningar ingick i grundutbildningen. I samband med högskolereformen 1993 återinfördes utbildningen som examensbenämning, blev treårig samt gav allmän behörighet till forskarutbildningen. 2002 blev sjuksköterskeutbildningen en del av den statliga högskolan, och i samband med Bolognaprocessen 2008 som ensade högre utbildning i Europa införlivades kandidat- och magisterexamen med yrkesexamen på både grund- och avancerad nivå.

Sedan 2007 finns elva inriktningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen med skyddad yrkesbeteckning, 2013 infördes ytterligare specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning.

Flera utredningar om sjuksköterskors specialistutbildning har genomförts under åren. Svensk sjuksköterskeförening har i samband med samtliga utredningar bidragit till genomförande av dessa samt bevakat förslagen avseende innehåll, nivå och inriktning för att säkerställa sjuksköterskors unika kompetens för att kunna ge en god och säker vård.

Vad ser vi i framtiden?

Det finns sedan några år möjligheter att utbilda sig till avancerad specialistsjuksköterska inom exempelvis kirurgi, psykiatri och akutsjukvård. Detta ger karriärmöjligheter för sjuksköterskor och innebär en utökad och fördjupad kompetens.

Ytterligare avancerade funktioner kommer att utarbetas: i år 2020 har Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Vårdförbundet antagit en gemensam policy för nya avancerade funktioner i Sverige: Avancerad specialistsjuksköterska/CNS och Avancerad specialistsjuksköterska/NP.
Utbildningen ska vara författningsreglerad och leda till skyddad yrkestitel.

Oerhört vilken utveckling av innehåll och status som skett av sjuksköterskors utbildning under de senaste decennierna!
Vi är oerhört förväntansfulla inför vad som komma skall.