I år fyller Svensk sjuksköterskeförening 110 år!
Det kunde inte bli något firande så som det var tänkt, men vi kommer under julkalendern att bjuda er på korta nerslag i vad vi som förening har åstadkommit hittills och vad vi arbetar med för sjuksköterskeprofessionen i framtiden.

Föreningen bildades 1910, och den viktigaste frågan var att sjuksköterskeutbildningarna skulle bli nationellt reglerade och godkända av staten.
Det var en oerhörd stor skillnad på utbildningarnas kvalitet och längd, de varierade ifrån tre månader till tre år. Föreningens arbete var framgångsrikt och år 1920 beslöt riksdagen att en godkänd sjuksköterska måste ha en utbildning på två år som reglerades av staten.

Trots denna reglering anställde arbetsgivare fortfarande sjuksköterskor med kortare utbildning. Dessa sjuksköterskor innebar ett hot både för vanvård av patienter och mot sjuksköterskornas rykte, och därför startade föreningen en lång kamp för legitimation som gav resultat 1958.

Tack vare föreningens arbete uppfyller sjuksköterskan idag kraven på en profession, med omvårdnad som ett vetenskapligt kunskapsområde, legitimation och etisk kod.

Sjuksköterskor värderas högt av samhället och Svensk sjuksköterskeförening är den professionella organisationen.

Vi hoppas på åtminstone 110 år till!
Sjuksköterskan på bilden vaktar konferensvåningen i Sjuksköterskornas hus i Stockholm och kan ses som en symbol för hur det som skett historiskt påverkar de förutsättningar som finns idag.