Veronica Lindström

Idag får ni träffa ännu en medlem:  Veronica Lindström.
Hon arbetar som docent, lektor på Sophiahemmet högskola och Karolinska Institutet samt specialistsjuksköterska inom Samariten ambulans AB.

Sjuksköterskeexamen år: 1988

Därför valde jag att bli sjuksköterska: Det var nog min förebild moster May som ledde mig in i hälso- och sjukvården genom att berätta härliga historier om arbetet som sjuksköterska på Serafimerlasarettet & Huddinge sjukhus. När jag sen som 18-åring började arbetade som undersköterska mötte jag flera sjuksköterskor som blev mina förebilder; de kunde så mycket och deras omhändertagande av patienterna inspirerade mig att läsa till sjuksköterska.

Detta arbetar jag med idag: Jag gör det som är roligt, jag kombinerar utbildning, forskning och klinisk tjänstgöring i ambulanssjukvården.

Detta är det bästa med att vara sjuksköterska: Det finns så otroligt mycket möjligheter som sjuksköterska och variationer i arbetet som gör att jag kan lära mig något nytt varje dag. Att möta människor (studenter, patienter och forskningspersoner) och dela deras erfarenheter är en fantastisk möjlighet jag har som sjuksköterska. Att också ha möjlighet att kombinera undervisning, forskning och klinisk tjänstgöring ger mycket synergieffekter som möjliggör att jag kan leda och medverka i utvecklingen av den goda, nära ambulerande omvårdnaden.