Med bara en vecka kvar till julafton vill vi påminna om glädjen i att ge gåvor till andra.
Svensk sjuksköterskeförening stöttar Girl Child Education Fund som arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor ska få en skolutbildning.

De flesta av dessa flickor är föräldralösa på grund av HIV/AIDS, och fonden stödjer flickor vars förälder/föräldrar arbetat som sjuksköterskor. Projektet grundades år 2005 och drivs av International Council of Nurses (ICN) och Florence Nightingale Foundation.

HIV/ AIDS har katastrofala följder för befolkningen runt om i Afrika. Även sjuksköterskor blir smittade och dör till följd av viruset, vilket inte bara innebär en tragedi för deras familjer utan även får negativa konsekvenser för samhället. Flickorna i de drabbade familjerna tas ofta ur skolan därför att familjen inte klarar av utbildningskostnaden eller för att flickors utbildning inte prioriteras.

Sedan ICN/FNIF startade programmet har över 370 flickor tagit del av Girl Child Education Fund. Fonden stödjer för närvarande flickor i bland annat Kenya, Swaziland och Uganda, och bidrar med skolavgifter, material och psykosocialt stöd.

Flickornas utbildning ger positiva följder: att fattigdom minskas, hälsa och jämställdhet förbättras och bidrar sannolikt till att även nästa generation får möjlighet till utbildning.

Vill du veta mer hur du skänker en gåva, aå hittar du mer information här:
Girl Child Education Fund | Svensk sjuksköterskeförening

Här kan du se mer om Girl Child Education funds arbete:
ICN-International Council of Nurses Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster