En av ursprungsidéerna med Svensk sjuksköterskeförening var att skapa sammanhållning och hålla föredrag för att bidra till sjuksköterskornas utveckling. Detta har vi tagit fasta på än i dag och anordnar återkommande två konferenser.

Sedan år 2000 arrangerar vi en konferens om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som de senaste åren alltid haft fullt hus med 500-1000 deltagare. Konferensen turnerar runt i landet och arrangeras i samarbete med någon av landets lärosäten som har sjuksköterskeutbildning.
Den 28 april 2021 kommer konferensen för första gången att arrangeras digitalt i Svensk sjuksköterskeförenings egen regi och vi utlovar en mycket kunskapsfylld och inspirerade konferens med temat ”Simulering – när var hur”.
Anmälan startar den 2 februari 2021 på swenurse.se

Sjuksköterskedagarna arrangeras vartannat år sedan 2004 och syftar till att bidra med ny kunskap inom omvårdnad ur ett brett perspektiv för sjuksköterskor.
Konferensen samlar ungefär 1000 sjuksköterskor från hela landet. 2021 års tema är ”Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad”.
Anmälan startar i april 2021 på swenurse.se

Båda våra konferenser är väldigt uppskattade med toppresultat i utvärderingar. Som medlem kan du delta till kraftigt reducerade priser. Varmt välkommen!