I Svensk sjuksköterskeförening finns 45 nationella sektioner och nätverk som är sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom hälso- och sjukvården.
Alla specialistsjuksköterskor med skyddad yrkestitel har egna sektioner. Det finns sektioner för sjuksköterskor som arbetar i vården med patienter som har till exempel diabetes, astma-KOL, reumatism eller infektioner.

Ytterligare andra sektioner består av sjuksköterskor som är intresserade av specifikt omvårdnadsområde som till exempel smärta, sår eller sömn.

Sektionerna är självständiga med egen styrelse, verksamhet och ekonomi. Samtliga är sektioner inom Svensk sjuksköterskeförening.

Vill du bli medlem i en sektion eller veta mer om deras verksamhet ska du besöka deras hemsida som du hittar på här: Sektioner och nätverk