I dagens lucka finns en riktig julkula: kompetensbeskrivningen för leg. sjuksköterska, som uppdateras och ges ut av Svensk sjuksköterskeförening.

Kompetensbeskrivningen beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
Tidigare hade Socialstyrelsen ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, men sedan 2005 är istället vi på Svensk sjuksköterskeförening ansvariga för uppdraget då kunskapen för att kunna beskriva omvårdnadskompetens finns hos oss som professionsförening.

I kompetensbeskrivningen framgår att omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens och omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn.

Svensk sjuksköterskeförening har valt att beskriva den grundutbildade legitimerade sjuksköterskans kompetens utifrån det självständiga ansvaret för omvårdnad, för de sex kärnkompetenserna samt för ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet.

Det finns även beskrivningar av professionens kunnande på avancerad nivå. Sjuksköterskans specialistkompetens och ansvar för omvårdnad tillsammans med nödvändiga specialistkunskaper synliggörs i de kompetensbeskrivningen som sektioner och nätverk har tagit fram i samråd med Svensk sjuksköterskeförening, exempelvis palliativ vård, diabetesvård och barnsjuksköterska.

Samtliga kompetensbeskrivningar finns här: Publikationer | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)