Sandströmska studiefonden

För att söka stipendium från Sandströmska studiefonden behöver du vara medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Behöriga sökande är sjuksköterskestuderande, sjuksköterskor samt vårdlärare utbildade eller verksamma i Södermanland. Stipendier delas för utbildning och studieresor. Endast en utdelning per år.

  • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
  • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.
  • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.

  • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck.
    E-post: lina.hammarback@swenurse.se

  • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast den 1 mars 2022.

  • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.

Ansökningsblankett Sandströmska studiefonden Word, 507 kB.


Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.