Örengårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans.

Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Förstagångssökande prioriteras. Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapiutbildning eller när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper. Bidrag utdelas inte till doktorander/disputerade som ska presentera forskningsresultat på konferenser.

Att tänka på inför ansökan:

  • Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapeututbildning eller liknande.

  • Bidrag utdelas inte heller till doktorander/disputerade som ska presentera resultat, eller när ändamålet är att i första hand utveckla yrket genom fördjupade kunskaper.

  • Bidrag utdelas inte till resor utomlands.

  • Förstagångssökande prioriteras.

  • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

  • Tänk på att ett bidrag aldrig är så stort så att det är kostnadstäckande.

  • Vid bindande anmälan till en kurs/resa måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.

  • Tänk på att ansöka i god tid innan din resa/konferens äger rum. Ibland kan det krävas att du ansöker redan terminen innan för att vi ska hinna behandla din ansökan som kan ta cirka 9 veckor efter utsatt sista ansökningsdatum.

  • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.Telefonbesked ges ej.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 1 februari 2021. Var vänlig och skicka in ansökan per post.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett Örengårdsfonden.doc 158.5 kB 2020-06-09 10.08

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad: 2020-10-14 13.38

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.