Årets sjuksköterska i kirurgisk vård

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet har delats ut sedan 2014 och stipendiaten utses även till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.
Prissumman ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet.

Senast publicerad: 2020-06-10 13.16

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.