Sjuksköterskedagarna 2021

Den 24-25 november 2021 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för konferensen är "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad"

Temat är inspirerat av att Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år. WHO motiverar året med att sjuksköterskornas arbete i hela världen är avgörande för såväl hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård.

2020 är dessutom året som Svensk sjuksköterskeförening fyller 110 år som präglats av engagemang från tusentals sjuksköterskors för att utveckla omvårdnaden och vår profession. Det firar vi med en fantastisk festmiddag och en historisk utställning över föreningen och sjuksköterskan.

Ta chansen att ta del av det senaste inom hälsofrämjande omvårdnad som presenteras genom en rad föreläsare, posterutställning och utställare. Nätverka och fira med kollegor från hela landet - Välkommen till Sjuksköterskedagarna 2020!

Anmäl dig till Sjuksköterskedagarna

Angående Covid-19

I nuläget arbetar vi för att Sjuksköterskedagarna ska genomföras som planerat. Skulle vi behöva skjuta upp/ställa in på grund av coronaviruset tas detta beslut senast den 24/8. Ställs evenemanget in kommer samtliga deltagaravgifter att återbetalas/ej faktureras.

Datum för event: -

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm

Publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.