Press

Svensk sjuksköterskeförening stärker forskning och utveckling inom omvårdnad samt stödjer implementering av forskningsresultat i den dagliga vården. Föreningen uttalar sig i viktiga omvårdnadsfrågor, medverkar till utvecklingen av ett gemensamt språk och är sakkunnig i vetenskapliga frågor.

I hälso- och sjukvården omfattar omvårdnadsinsatserna mer än 50 procent av verksamheten. Omvårdnadsforskningen syftar till att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för såväl personer som deras närstående. Forskning inom omvårdnad lyfter fram personer och närståendes upplevelser vid sjukdom och ohälsa samt undersöker nya metoder och omvårdnadsåtgärder för bästa effekt. För att forskningsresultat ska möta personers och närståendes behov behöver forskningsfrågor och problem växa fram ur den kliniska verksamheten. Om omvårdnad ska kunna beskrivas och dokumenteras, och därmed även kunna utvärderas, behöver professionen sträva efter enhetliga terminologier och ett fackspråk samt att bidra till att beskriva centrala begrepp inom omvårdnad.

Omvårdnad har stor, och ibland livsavgörande betydelse, för att tillgodose personers fundamentala behov. Det finns behov att klargöra hur omvårdnaden tillfredsställer fundamentala behov och vilka omvårdnadsåtgärder som visar bästa resultat och därmed bör prioriteras.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.