Medlemsförmåner

När du blir medlem i Svensk sjuksköterskeförening får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling. Hos oss kan alla sjuksköterskor, oavsett inriktning och arbetsplats, utbyta kunskaper och erfarenheter.

Vi är en mötesplats för sjuksköterskans professionella utveckling. Tillsammans med våra drygt femtio sektioner och nätverk utvecklar vi professionen och håller dig som är sjuksköterska uppdaterad inom omvårdnad.

Som medlem får du:

  • Omvårdnadsmagasinet - vår tidning som kommer ut
    med 6 nummer per år
  • medlemsrabatt på aktuell omvårdnadslitteratur och konferenser
  • möjlighet att söka stipendier och bidrag
  • hyra fritidsstuga i Huså vid Åreskutan

Medlemsavgift

Medlemsavgift för leg. sjuksköterskor är 36 kr i månaden eller 432 kr per år
Bli medlem (leg. sjuksköterska)

Medlemsavgift för studerande i grundutbildning är 100 kr för hela studieperioden. Studerandemedlemskapet gäller endast studerande i grundutbildning. Det gäller inte för studerande som går en specialistutbildning eller går en vidareutbildning.
Bli medlem (student)

Associerad medlem: Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska. Som associerad medlem har du samma förmåner som övriga medlemmar. Du har dock inte rösträtt på föreningsstämman och kan inte söka medel från våra fonder och stipendier. Medlemsavgiften är 432 kr per år.
Bli medlem (associerad)

Pensionärsmedlem: För dig som är pensionärsmedlem är medlemsavgiften 156 kr per år.
Bli medlem (pensionär)

Du som vill bli medlem, fyll i lämpligt webbformulär (se ovan) eller beställ inträdesblankett från:
Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 STOCKHOLM
telefon: 08-412 24 00
e-post: info@swenurse.se

Betala medlemsavgiften via autogiro

Du kan betala din medlemsavgift via autogiro. Logga in på din internetbank, under betalningar välj autogiro, lägg sedan till Svensk sjuksköterskeförening (bg 459-2713) som autogiromottagare.

Tänk på att registreringen av autogirot tar 3-4 arbetsdagar. Glöm inte att betala in den faktura du redan fått.

Vem kan bli medlem

Legitimerade sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor med utländsk legitimation, men som ännu inte fått svensk legitimation kan bli medlemmar. Alla medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag inom föreningen.
Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska.

Samtidigt medlemskap

Fram till år 2000 rådde samtidigt medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Detta har upphört. Nu väljer du om du vill tillhöra både Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, eller endast en organisation. Alla som inte aktivt förändrar sitt medlemskap är kvar som medlemmar i båda organisationerna. När du går i pension upphör detta och du kommer då få fakturor från båda organisationerna. Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska.

Kontakt

Alexandra Berktas
Medlemsansvarig, fakturafrågor samt bokning Huså/ konferenser
e-post:
alexandra.berktas@swenurse.se
telefon:
08-412 24 21

Senast publicerad: