Stiftelsen sjuksköterskornas kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

 • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid tre tillfällen under året, en gång på våren och två gånger på hösten.
 • Ansökan är uppdelad i en enkel och avancerad version:
  - Den enkla ansökan går att söka bidrag upp till 5 250 kr. Då behöver du bara motivera varför du söker bidrag och till vad.
  -Söker du över 5 250 kr behöver vi även en komplett översikt över din ekonomiska situation, inklusive kopia på inkomstdeklarationen från Skatteverket.
 • Sista ansökningsdatum är den 1 februari 2023.
 • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.
 • Bidraget ska endast gå till sökande.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
 • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.
 • Telefonbesked ges ej.

  Ansökningsblankett Kamratfonden Word, 47.2 kB.

  Broschyr Kamratfonden Pdf, 115 kB.

  Gåvobrev Kamratfonden Pdf, 4.7 MB.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.