Stiftelsen Ulrica Cronés fond

För att kunna söka medel från Stiftelsen Ulrica Cronés fond måste du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening och legitimerad sjuksköterska som på olika sätt arbetar med att förbättra omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.

 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.

 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Det går inte att söka retroaktivt.

 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse, metodik samt kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes.

 • Ansökningsblanketten ska begränsas till max 5 A 4 sidor.

 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.

 • Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.

 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.

 • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast den 22 februari 2019.

 • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.

 

För mer information kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck   
Baldersgatan 1 
114 27 Stockholm
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 

Relaterad information

Ansökningsblankett Stiftelsen Ulrica Cronés fond (öppnas i nytt fönster)